Takto letošní žáci pomáhají
s náborem nových uchazečů

/ 01

Nejdražší naše školné za 280 000 korun ročně. Student získává nejvyšší komfort a individuální podporu až k maturitě. Splatné ve dvou splátkách po 140 000 Kč vždy na začátku pololetí.

/ 02

Roční školné 140 000 Kč pro studenty, kteří hledají už ve škole příležitosti prosadit se v mědiích. Splatné ve dvou splátkách po 70 000 Kč vždy na počátku pololetí.

/ 03

Aktivní studenti zapojení do aktivit školy platí ročně 70 000 Kč splatné ve dvou splátkách po 35 000 Kč vždy na počátku pololetí.

/ 04

Standardní školné platí proaktivní žáci, kteří kromě školních povinností participují na studentských filmových festivalech nebo reprezentují školu v soutěžích e-sportů. Školné je 35 000 Kč v jedné splátce na začátku školního roku.