Co získají studenti v nejdražší kategorii školného? V konečném výsledku výraznou studijní pomoc, aby úspěšně zvládli  svůj obor a také maturitu. Nejde jen o luxus pro rodiče a žáky, ale hlavně o studijní úspěch.

Studium
na U2B

Studium nových multimédií určitě není jen o youtuberingu či gamingu. Je to maturitní obor: naši studenti mají i češtinu či matiku (z té naštěstí nematurují). Odborné předměty zahrnují režii, zvukovou a filmovou tvorbu, základy žurnalistiky či grafiku. Podle volitelného zaměření i herní animace či programování. Filmaři i specialisté IT  jsou nejžádanější na současném trhu práce.

Studium na U2B je drahé. Musí to tak být vždy?

Daniel Černý ředitel školy pro youtubery
Odpovídá Daniel Černý, ředitel školy

Studium střední školy U2B je čtyřleté v denním studiu, končí maturitou. 

Patříme k drahým školám se zaměřením na multimédia, máme však i ekonomické studijní programy od 2950 korun měsíčně, nebo úplné odpuštění školného. Kromě klasických mediálních disciplín (žurnalistika, film, hudba) máme ojedinělé obory. Jejich absolventi patří k nejlépe honorovaným profesionálům:
– youtube (televizní) produkce
– e-sporty / progaming: profesionální počítačový hráč a tvůrce her

Kde jsou učebny a ateliéry?

Barrandov Studio Praha – filmové ateliéry, Buštěhrad – buštěhradský Disneyland  je sídlem školské právnické osoby, Smečno a Slaný – vždy v dosahu MHD.
Obor dle rejstříku škol ministerstva školství ČR: 82 – 41 – M/17 multimediální tvorba

Standard školné
2 950 Kč měsíčně

Standardní školné vyjde na 35 400 Kč za každý rok studia, platí se v jedné splátce na začátku školního roku. Při navýšení na 2 x 19 tisíc lze platbu rozdělit do dvou pololetních splátek.

Při splnění stipendijních podmínek a pro žáky s postižením, nebo žáky nadané nabízí škola mimořádně zvýhodněné školné, v individuálních případech i jeho odpuštění. To je podmíněno proaktivním přístupem studenta. Škola poskytuje komplexní základní nabídku služeb a studijního servisu.

Školné zahrnuje základní učebnice v elektronické formě a specializované elektronické studijní materiály, běžný přístup do informačního systému, pravidelné konzultace s rodiči na třídních schůzkách. Vybavení školy je k dispozici během výuky. Po individuální dohodě s učitelem konkrétního předmětu lze využít techniku po výuce na základě zvýhodněného pronájmu, přičemž je nutné si sjednat pojištění pro případ poškození.

Pro předcházení školního neúspěchu je žákům, kteří nezvládají studium nabídnuta možnost doučování, doplňkových a kompenzačních za poplatek. Veškeré služby školského poradenského zařízení, psychologa a speciálního pedagoga jsou k dispozici bez návazných poplatků. 

Premium školné
9 000 Kč měsíčně

Premium školné vyjde na 108 tisíc za každý rok studia. Platby lze ale rozdělit na půlroční čí čtvrtletní splátky, tedy 2 x 54 tisíc nebo 4 x 27 tisíc. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 5 % ze všech splátek za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.

Školné zahrnuje studijní materiály a učebnice v elektronické podobě, možnost bezplatného zapůjčení tištěných učebnic, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči na třídních schůzkách s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec.

Mimoškolní aktivity jsou se slevou 50 %. Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, ateliéry a studia je možné využívat pouze se supervizí v dohodnutém termínu.

Technické vybavení školy je možné užívat po sjednání svého osobního pojištění pro případ poškození techniky či vybavení školy. Možné domluvení individualizace studia. Učitelé jsou k dispozici po domluvě při videokonzultacích. Přednostní přístup k odborným praxím pod záštitou partnerů školy. Konzultace s psychologem a školním speciálním pedagogem k dispozici pro prevenci školního neúspěchu a sociálně patologických jevů.

Možnost absolvování jednotlivých modulů návazného studia BBA s certifikací zkoušek. Samotná závěrečná zkouška profesního titulu je dále zpoplatněna podle zvláštního ceníku školy.

Exclusive školné
26 000 Kč měsíčně

Do této formy školného mají přístup pouze profesionální e-sportovci, kterým školné refunduje klub. Na školní rok 2022/2023 se již do této kategorie není možné přihlásit. 

Exclusive školné vyjde na 312 tisíc za každý rok studia. Ve školním roce je splatné ve čtyřech splátkách pro 78 tisících Kč. Je výrazně nejdražší a za to získává student školy nejvyšší komfort. Individualizace plateb školného umožňuje dohodnout termíny splátek, rozdělit platby, splácet například měsíčně. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 10 % ze všech plateb za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a učebnice v elektronické a tištěné podobě, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči nejen v rámci třídních schůzek s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec, nebo konzultace na vámi zvolené adrese (v rámci Prahy a středních Čech). Student získává individuální termíny zkoušek a konzultací. Student i rodiče mají k dispozici administrativního i studijního asistenta (osobní telefonní číslo). Mimoškolní aktivity jsou zcela bez poplatku, resp. jsou v ceně školného. Bezplatná doprava studenta do/ze školy školní limuzínou ze stanice metra Zličín a z Kladna.

Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, dále dle vlastních potřeb se supervizí i bez supervize. Individuální podpora psychologa a speciálního pedagoga v případě školního neúspěchu směřuje k tomu, aby student úspěšně absolvoval maturitu (nutná spolupráce studenta a časové možnosti). 

Po úspěšné maturitě je studentům, kteří byli během studia zapojeni do manažerské praxe a mimoškolního manažerského vzdělávání, umožněno bezplatné vykonání zkoušek k získání profesního titulu BBA.

Co dělají
absolventi

střední školy U2B?

U2B multimediální střední škola logo v bílé variantě

Většina z absolventů střední školy U2B jde na vysokou. Studium na U2B je pro ně skvělá příprava.

Naší vlajkovou lodí jsou lukrativní obory youtubering a e‑sporty:  profesionální hráči počítačových her. Platy a odměny  dobrých youtuberů a gamerů se nepočítají v pouhých desetitisících.

Střední škola U2B umožňuje i klasické mediální vzdělávání v oborech souvisejících s IT. Takže ani méně kreativní žáci se nebojí o svou budoucnost. Jako „ajťák“ dnes najde uplatnění každý. Ti od nás mají navíc průpravu v oblasti tvořivých dovedností: videotvorba, design webových stránek, žurnalistika a tvůrčí psaní. Po takových lidech je všude poptávka: u nás i v zahraničí.

Ne každý jde na VŠ, ne všichni jsou úspěšní youtubeři. Absolventi střední školy U2B mohou pracovat v široké škále profesí v médiích a informačních technologiích. Jsou komplexně připraveni pracovat jako:

  • IT specialisté
  • v designu a uměleckých branžích
  • v reklamě, PR
  • ve filmu, televizi a v audiotvorbě
  • v žurnalistice a textové tvorbě

Volitelnou nadstavbou je ve škole U2B řemeslná tvorba pro ty manuálně zručné. Výuční list navíc nabízíme jen zájemcům, kteří by si chtěli k maturitě přidat udělat výučák. Prostřednictvím zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací umožňujeme získat výuční list zatím v oborech košíkářských a hoteliérských (šéfkuchaři). Chystáme i další umělecká řemesla, například keramiku.
Ti, co upřednostní manažerské vzdělání, mají možnost získat po škole titul BBA.

Partneři multimediální školy U2B