Princip převrácené třídy

Č.j.: MSMT- 14318/2022-5-613

3000 Kč/účastníka
Teoretická východiska online výuky
Princip převrácené třídy v běžné výuce
Praktická aplikace
Vlastní materiály od odborníků
Tvorba vlastního videa přímo na akci