Sekce pro studenty školy U2B

  • 1. pololetí: středa 1. září 2021-pondělí 31. ledna 2022
  • podzimní prázdniny: středa 27. října-neděle 31. října 2021
  • vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021-neděle 2. ledna 2022
  • 2. pololetí: úterý 1. února-čtvrtek 30. června 2022
  • pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
  • jarní prázdniny: pondělí 14. února-neděle 20. února 2022
  • velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna-pondělí 18. dubna 2022
  • hlavní prázdniny: pátek 1. července-středa 31. srpna 2022

Od září nastupujeme na modulový systém výuky. Pro vzdělávací program kontaktujte administrativní oddělení.

e-sporty studijní obor na škole U2B

Odborné praxe

jak na ně?

Praxe žáků jsou organizovány na základě sociálního partnerství školy. Je to výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání.

 

 

Jestliže praxe nevyhovuje Vašemu zaměření prosím kontaktujte svého třídního učitele, nebo koordinátora praxí.

Rozsah odborné praxe je stanovený školním vzdělávacím programem, jeho výběr je k dispozici na těchto stránkách. Celistvý program je k dispozici ve škole.


Jak se maturuje na U2B.cz?


Státní maturita Profilová část

Maturitní literatura je k výběru z libovolných knih, musí splňovat pouze kritéria stanovená pro profilovou část maturitní zkoušky. V případě, že výběr literatury nebude včas specifikován, může střední škola literaturu k ústní často maturitních zkoušek určit.

Books to pick for maturita exam spring 2022 approved by the director of the U2B | multimedia high school

Here you can find a list of books to choose from for your maturita oral exam in English. The exam is approximately 15 minutes logn, you will be asked about the book, its story, language and writing style. You should be able to talk about the dramatic style of the book, either western dramatic style or other. Due to your screenplay hours at the school you might be asked how you would make a movie screenplay inspired by the book.

You are asked to pick 15 books for your exam, choose wisely, the shortest might not equal the easiest.

1. To Kill a Mockingbird, by Harper Lee
2. 1984, by George Orwell
3. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, by J.K. Rowling 4. The Lord of the Rings, by J.R.R. Tolkien
5. The Great Gatsby, by F. Scott Fitzgerald
6. Pride and Prejudice, by Jane Austen
7. The Diary Of A Young Girl, by Anne Frank
8. The Book Thief, by Markus Zusak
9. The Hobbit, by J.R.R. Tolkien
10. Little Women, by Louisa May Alcott
12. Jane Eyre, by Charlotte Bronte
13. Animal Farm, by George Orwell
14. Gone with the Wind, by Margaret Mitchell
15. The Catcher in the Rye, by J.D. Salinger
16. Charlotte’s Web, by E.B. White
17. The Lion, the Witch, and the Wardrobe, by C.S. Lewis
18. The Grapes of Wrath, by John Steinbeck
19. Lord of the Flies, by William Golding
20. The Kite Runner, by Khaled Hosseini
21. Of Mice and Men, by John Steinbeck
22. A Tale of Two Cities, by Charles Dickens
23. Romeo and Juliet, by William Shakespeare
24. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, by Douglas Adams
25. Wuthering Heights, by Emily Bronte
26. The Color Purple, by Alice Walker
27. Alice in Wonderland, by Lewis Carroll
28. Frankenstein, by Mary Shelley
29. The Adventures of Huckleberry Finn, by Mark Twain
30. Slaughterhouse-Five, by Kurt Vonnegut

Tato zkouška se skládá z předmětů:

a) Multimediální tvorba – maturitní práce s obhajobou. Téma maturitní práce sistudent volí ve spolupráci s učitelem, který je schopen právi vést ve vztahu ke svému předmětu. V případě, že žák nemá zadané téma práci, ani jejího vedoucího určí mu je ředitel školy na návrh třídního učitele.

b) Nová média – ústní zkouška. Skládá se z 25 okruhů, přičemž je hodnoceno zejména kritické myšlení, samostatnost projevu, kultivovanost a schopnost uspořádání myšlenek do celistvého projevu.

c) Technika a technologie – praktická zkouška. Jejím obsahem je praktická ukázka práce – natáčení, postprodukce, náměty (brainstorming s komisí), psaní scénáře, jeho struktury. Případně ve spolupráci s profesionálním esport týmem ukázka schopností v rámci předem určených her, které se žák v průběhu studia učí.