Sekce pro studenty školy U2B

→ 1. pololetí: středa 1. září 2021-pondělí 31. ledna 2022
→ Podzimní prázdniny: středa 27. října-neděle 31. října 2021
→ Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021-neděle 2. ledna 2022
→ 2. pololetí: úterý 1. února-čtvrtek 30. června 2022
→ Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
→ Jarní prázdniny: pondělí 14. února-neděle 20. února 2022
→ Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna-pondělí 18. dubna 2022
→ Hlavní prázdniny: pátek 1. července-středa 31. srpna 2022

e-sporty studijní obor na škole U2B

Odborné praxe

jak na ně?

Praxe žáků jsou organizovány na základě sociálního partnerství školy. Je to výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy uskutečňované na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o podmínkách pro jejich konání.

 

 

Jestliže praxe nevyhovuje Vašemu zaměření prosím kontaktujte svého třídního učitele, nebo koordinátora praxí.

Rozsah odborné praxe je stanovený školním vzdělávacím programem, jeho výběr je k dispozici na těchto stránkách. Celistvý program je k dispozici ve škole.

Dokumenty školy a povinně zveřejňované informace

smartphone-mobile-notebook-notepad-preview

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení na leden 2022. Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je nutné odevzdat do 30.12.2021 v ojedinělých případech později.

business-charts-computer-electronics-thumbnail

ŠKOLNÍ ŘÁD


connection-device-digital-electronics-thumbnail

PREVENTIVNÍ PROGRAM

mobile-phone-camera-photography-electronic-gadget

VÝBĚR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

PROGRAMU