Maturitní
studium na
střední škole U2B

Výhodou multimediální střední školy U2B je exkluzivita studijních oborů, které na jiné střední škole nenajdete.

Maturita je státní a školní.

Přijímací zkouška je talentová. Každý uchazeč musí mít vlastní portfolio, které prezentuje. Součástí je pohovor, co škola nabídne, a kam může žáka posunout.

I když jde o studium lukrativních oborů  videoprojekce na YouTube a profesionální hráč nebo vývojář počítačových her, pořád může být pro někoho nevýhodou vyšší školné. To se snažíme kompenzovat náročnějším standardem služeb pro naše žáky.

e-sporty studijní obor na škole U2B

U2B|maturita

videohry

youtubering

Kevin Paffrath nejbohatší youtuber

Maturita? Skládá se z:

a) Multimediální tvorba – maturitní práce s obhajobou. Téma maturitní práce sistudent volí ve spolupráci s učitelem, který je schopen právi vést ve vztahu ke svému předmětu. V případě, že žák nemá zadané téma práci, ani jejího vedoucího určí mu je ředitel školy na návrh třídního učitele.

b) Nová média – ústní zkouška. Skládá se z 25 okruhů, přičemž je hodnoceno zejména kritické myšlení, samostatnost projevu, kultivovanost a schopnost uspořádání myšlenek do celistvého projevu.

c) Technika a technologie – praktická zkouška. Jejím obsahem je praktická ukázka práce – natáčení, postprodukce, náměty (brainstorming s komisí), psaní scénáře, jeho struktury. Případně ve spolupráci s profesionálním esport týmem ukázka schopností v rámci předem určených her, které se žák v průběhu studia učí.

Jak se jednotlivé kategorie školného liší?
Mírou poskytovaných služeb.

Zvýhodněné školné
35 400 Kč ročně

Zvýhodněné školné vyjde na 35 400 Kč za každý rok studia, platí se v jedné splátce na začátku školního roku. 

Při splnění stipendijních podmínek a pro žáky s postižením, nebo žáky nadané nabízí škola toto mimořádně zvýhodněné školné, v individuálních případech i jeho celkové odpuštění. To je podmíněno proaktivním přístupem studenta. Škola poskytuje komplexní základní nabídku služeb a studijního servisu.

Školné zahrnuje veškeré učebnice v elektronické formě a specializované elektronické studijní materiály, běžný přístup do informačního systému, pravidelné konzultace s rodiči na třídních schůzkách. Vybavení školy je žákům při výuce k dispozici. Po individuální dohodě s učitelem konkrétního předmětu lze využít techniku po výuce pro soukromé projekty na základě zvýhodněného pronájmu, přičemž je nutné si sjednat pojištění pro případ poškození.

Pro předcházení školního neúspěchu je žákům, kteří nezvládají studium nabídnuta možnost doučování, doplňkových a kompenzačních za poplatek. Veškeré služby školského poradenského zařízení, psychologa a speciálního pedagoga jsou k dispozici bez návazných poplatků. 

Premium školné
108 000 Kč ročně

Tento typ školného pokrývá polovinu nákladů na nadstandardní volitelné mimoškolní aktivity včetně odborných stáží v zahraničí i v zámoří. 

Platby lze ale rozdělit na půlroční čí čtvrtletní splátky. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 5 % ze všech splátek za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.

Školné zahrnuje studijní materiály a učebnice v elektronické podobě, možnost bezplatného zapůjčení tištěných učebnic, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči na třídních schůzkách s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec.

Mimoškolní aktivity jsou se slevou 50 %. Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, ateliéry a studia je možné využívat pouze se supervizí v dohodnutém termínu.

Technické vybavení školy je možné užívat po sjednání svého osobního pojištění pro případ poškození techniky či vybavení školy. Možné domluvení individualizace studia. Učitelé jsou k dispozici po domluvě při videokonzultacích. Přednostní přístup k odborným praxím pod záštitou partnerů školy. Konzultace s psychologem a školním speciálním pedagogem k dispozici pro prevenci školního neúspěchu a sociálně patologických jevů.

Možnost absolvování jednotlivých modulů návazného studia BBA s certifikací zkoušek. Samotná závěrečná zkouška profesního titulu je dále zpoplatněna podle zvláštního ceníku školy.

Exclusive školné
312 000 Kč ročně

Do této formy školného se hlásí obvykle profesionální e-sportovci, kterým školné refunduje klub. Nebo žáci z movitých rodin.

Toto výrazně nejdražší školné nabízíme studentům pro pokrytí volitelných nadstandardních mimoškolních aktivit (štáb pro vlastní filmové projekty, stáž v Hollywoodu aj.). Individualizace plateb školného umožňuje dohodnout termíny splátek, rozdělit platby, splácet například měsíčně. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 10 % ze všech plateb za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a učebnice v elektronické a tištěné podobě, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči nejen v rámci třídních schůzek s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec, nebo konzultace na vámi zvolené adrese (v rámci Prahy a středních Čech). Student získává individuální termíny zkoušek a konzultací. Student i rodiče mají k dispozici administrativního i studijního asistenta (osobní telefonní číslo). Mimoškolní aktivity jsou zcela bez poplatku, resp. jsou v ceně školného. Bezplatná doprava studenta do/ze školy školním VIP vozidlem ze stanice metra Zličín a z Kladna.

Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, dále dle vlastních potřeb se supervizí i bez supervize. Individuální podpora psychologa a speciálního pedagoga v případě školního neúspěchu směřuje k tomu, aby student úspěšně absolvoval maturitu (nutná spolupráce studenta a časové možnosti).

Po úspěšné maturitě je studentům, kteří byli během studia zapojeni do manažerské praxe a mimoškolního manažerského vzdělávání, umožněno bezplatné vykonání zkoušek k získání profesního titulu BBA.