STUDUJ PODNIKÁNÍ V MULTIMÉDIÍCH

Střední škola

Denní studium
Akreditované kurzy

Obor

Multimediální tvorba
82-41-M/17

Místo

Filmové ateliéry
Barrandov

Objevování

Studujte a
při tom cestujte

Talentová přijímací zkouška 2024/2025

Pro přijímací řízení na školní rok 2025/2026 vyhlašuje ředitel školy přijímací řízení na únor 2024. Přihlášky je nutné podat do 30.11.2024.

Součástí je talentová přijímací zkouška a pohovor. K pohovoru uchazeč přinese své portofilo k prezentaci před komisí.

O nás

U2B | multimediální střední škola poskytuje středoškolské vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Forma studia je denní na základě vzdělávacího programu multimediální tvorby.  

Koncepce školy prohlubuje metody učení skrze získávání zkušeností pro další etapu života studenta. Jedná se o propojení poznávání a porozumění. Ve škole jsou žákům k dispozici veškeré studijní materiály pro seberozvoj. Připravujeme studenty na život v konkurenčním prostředí s jasnou vizí. 

Výuka ve škole

Přečtěte si o metodách výuky, o učitelích a o přístupu ke vzdělávání.

Naše vize

Máme jasnou vizi a profil absolventa. Zdravý rozum a schopnost konkurence.

Spolupráce

Kam se studenti podívají na praxi? S kým jsme ve spojení?

Zahraničí

„Cestování zabíjí předsudky, uzavřenost a úzkoprsost.“ – Mark Twain

Kde probíhá výuka školy?

Podívejte se, jak se dostanete k pobočce školy U2B na Barrandově.

Spolupráce