O nás

Naše historie

Jsme škola, která vznikla na tradici Střední školy fotografické, filmové a televizní ve Skalsku. Díky předchozím zkušenostem jsme vytvořili nový koncept vzdělávání v multimédiích tak, jako zakladatel zmíněné školy pan ředitel Pavel Hiřman díky němuž bylo možné vnést mediální vzdělávání na pole středních škol. 

Při vzniku U2B | multimediální střední školy stálo několik osobností, které ji vtiskli její jedinečný koncept a vizi. Na tomto základě je možné vzdělávat nejen ve filmové a mediální tvorbě, ale také v podnikavosti a cílevědomosti. Dokladem jsou činnosti našich žáků, kteří se už od prvního ročníku zapojují do projektů.

Cílevědomost a podnikavost

Základní motto školy tkví v cílevědomosti. Každý máme své sny a cíle, málokdo jich ale dosáhne. Se studenty probíráme čeho chtějí v životě dosáhnout, jaké mají možnosti ve svém okolí, a kudy se mají vydat, aby svých snů dosáhli.

Klíč k úspěchu

Co je klíčem k úspěchu? Učíme naše studenty nebát se výzev. Učíme zvednout telefon a vykomunikovat to, co je potřeba. Připravujeme na život ve světě konkurence a hledáme cesty konkurenční výhody v podnikání našich studentů.

A ano, absolventi se dostávají i na FAMU.

Učitelé a mentoři

Učitel by měl být svým žákům mentorem. Díky nízké kapacitě školy jsme schopni individuálního přístupu. Každý máme svá specifika a ne všechny předměty baví každého. Pojďme najít cestu, jak podtrhnout své silné vlastnosti a minimalizovat ty slabé.

Proč studovat multimédia na U2B?

Nová média jsou obvykle dostupná širokému publiku, což umožňuje lidem přístup k různým informacím a zdrojům. Jsou často spojena s inovací a pokrokem. Nové technologie umožňují lidem vytvářet nové produkty a služby, které jsou rychleji, efektivněji a s menšími náklady.

Přístup ke vzdělávání

Nejsme vyznavači Summerhill, nejsme ale ani vyznavači klasických metod. V učení mají studenti určitou volnost, ale musí plnit stanovené úkoly v projektech. Inspirujeme se Skandinávií.

Proč lítáme do zahraničí?

Učíme se od těch nejlepších, ať letíme na víkend do e-sport arény ve Stockholmu, nebo na stáž do NBC v New Yorku v rámci letní školy. Hledáme příležitosti a novinky a se studenty vyrážíme zaklepat na dveře. (Jako posledně v Supercell)

ANO, FOTOGRAFIE NAHOŘE VYGENEROVALA UMĚLÁ INTELIGENCE