Když začínáte podnikat, nemáte to jednoduché. Na příkladu školní produkce ukazujeme, že to lze. Vlastní produkcí střední škola pomáhá financovat výuku studentů U2B. Zároveň si v rámci produkce studenti plní povinnou roční praxi.

Produkce U2B | multimediální střední školy je schopna vyhovět požadavkům klienta od prosté grafiky po náročné filmové projekty. Jak to funguje? S klienty si dáme schůzku, probereme náročnost projektu, varianty rozpočtu a časový harmonogram. Určíme si i profese, aby měl klient jistotu, že jeho záměr bude zhotoven v co nejvyšší kvalitě. A pak už je to na nás. 

Produkce U2B.cz

Organizujeme kulturní akce jako formu setkávání s rodiči a přáteli školy. Budujeme tradici v žácích školy, aby věděli proč je setkávání na kulturních akcích důležité.

Networking, neboli budování profesních vztahů a sítě kontaktů, je velmi důležitý pro mnoho oblastí života a práce. Networking vám může poskytnout podporu a inspiraci v práci. Můžete si vyměňovat názory a zkušenosti s ostatními lidmi ve vašem oboru, a tak se naučit nové věci a zlepšit svou práci. Dále umožňuje budovat důvěru a vztahy s ostatními lidmi. Pokud si vybudujete kvalitní vztahy s lidmi ve vašem oboru, můžete se na ně spoléhat a mohou se naopak oni na vás spoléhat v době potřeby.

Jak produkci kontaktovat?

Napište nám e-mail na: martin.divis@u2b.cz a popište nám svůj záměr. 

  1. O co se jedná? Jaký druh projektu?
  2. Jaký je časový harmonogram pro projekt?
  3. Jaký je námět projektu? (Abychom byli schopni odhadnout náročnost realizace)
  4. Jací jsou partneři projektu?
  5. Jaké jsou finanční podmínky projektu?