Pro uchazeče

Máte zájem o studium na U2B?

Máte dvě varianty:

  1. Domluvte si osobní schůzku.
  2. Podejte přihlášku a škola si vás k osobní schůzce pozve.

Talentová přijímací zkouška

Zkouška se zaměřuje na zjištění talentu a schopností uchazeče v konkrétní multimediální oblasti, například v grafice, kritickém myšlení, orientaci v mediálním prostoru. Nedílnou součástí je rozhovor s uchazečem a předvedení portfolia prací a výkonů. Účelem talentové přijímací zkoušky je rozeznat schopnosti uchazečů, kteří mají nadání v určité oblasti a jsou ochotni se v této oblasti dále rozvíjet.

Někteří rodiče studentů hodnotí úroveň požadavků naší školy jako velmi obtížnou, srovnatelnou s gymnázii. Proto je u přijímací zkoušky několik zátěžových cvičení, z nichž je možné rozeznat, zda uchazeč zvládne nevyzpytatelné situace a dokáže si s nimi poradit. Ostatně, kdo jsme kdy pracovali na projektu, který šel podle plánu.