Školné a stipendium

Nabízíme dvě varianty školného, které zajistí podporu studenta od začátku až do konce studia. Mezi školným lze přestupovat. Škola nabízí stipendia na základě rozhodnutí ředitele školy. 

Základní školné

108.000 Kč

Tento typ školného pokrývá polovinu nákladů na nadstandardní volitelné mimoškolní aktivity včetně odborných stáží v zahraničí i v zámoří. 

Platby lze ale rozdělit na půlroční čí čtvrtletní splátky. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 5 % ze všech splátek za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.

Školné zahrnuje studijní materiály a učebnice v elektronické podobě, možnost bezplatného zapůjčení tištěných učebnic, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči na třídních schůzkách s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec.

Mimoškolní aktivity jsou se slevou 50 %. Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, ateliéry a studia je možné využívat pouze se supervizí v dohodnutém termínu.

Technické vybavení školy je možné užívat po sjednání svého osobního pojištění pro případ poškození techniky či vybavení školy. Možné domluvení individualizace studia. Učitelé jsou k dispozici po domluvě při videokonzultacích. Přednostní přístup k odborným praxím pod záštitou partnerů školy. Konzultace s psychologem a školním speciálním pedagogem k dispozici pro prevenci školního neúspěchu a sociálně patologických jevů.

Možnost absolvování jednotlivých modulů návazného studia BBA s certifikací zkoušek. Samotná závěrečná zkouška profesního titulu je dále zpoplatněna podle zvláštního ceníku školy.

Exclusive školné

312.000 Kč

Toto výrazně školné nabízíme studentům pro pokrytí volitelných nadstandardních mimoškolních aktivit (štáb pro vlastní filmové projekty, stáž v NBC aj.). Individualizace plateb školného umožňuje dohodnout termíny splátek, rozdělit platby, splácet například měsíčně. Při stoprocentním dodržení všech termínů splátek vrací škola absolventovi 10 % ze všech plateb za studium po úspěšném absolutoriu jako startovací balíček formou startupu.

Školné zahrnuje veškeré studijní materiály a učebnice v elektronické a tištěné podobě, asistovaný přístup do informačního systému školy, pravidelné konzultace s rodiči nejen v rámci třídních schůzek s možností domluvení individuálního termínu, případné akutní telefonické konzultace nad běžný rámec, nebo konzultace na vámi zvolené adrese (v rámci Prahy a středních Čech). Student získává individuální termíny zkoušek a konzultací. Student i rodiče mají k dispozici administrativního i studijního asistenta (osobní telefonní číslo). Mimoškolní aktivity jsou zcela bez poplatku, resp. jsou v ceně školného. Bezplatná doprava studenta do/ze školy.

Vybavení školy je k dispozici během výuky a po individuální dohodě k vlastní tvorbě s učitelem konkrétního předmětu, dále dle vlastních potřeb se supervizí i bez supervize. Individuální podpora psychologa a speciálního pedagoga v případě školního neúspěchu směřuje k tomu, aby student úspěšně absolvoval maturitu (nutná spolupráce studenta a časové možnosti).

Po úspěšné maturitě je studentům, kteří byli během studia zapojeni do manažerské praxe a mimoškolního manažerského vzdělávání, umožněno bezplatné vykonání zkoušek k získání profesního titulu BBA.

Požadavky

K úspěšnému získání stipendia je potřeba:

 

  • Být aktivní ve světe multimédií.
  • Uchazeči sami se nesmí bát si o stipendium říct.
  • Úspěšně absolvujete přijímací zkoušku.
  • Doložíte potřebu finanční pomoci.

Jak na to?

Napište nám e-mail na: skola@u2b.cz s vaším požadavkem, dostanete zpět instrukce k ověření pravosti údajů a termín návštěvy školy. Ve škole se vám pak bude věnovat náš personál, který s vám podrobně vše projde a navrhne další postup včetně termínu přijímacího pohovoru.

Maturita?

Skládá se z:

a) Multimediální tvorba – maturitní práce s obhajobou. Téma maturitní práce sistudent volí ve spolupráci s učitelem, který je schopen právi vést ve vztahu ke svému předmětu. V případě, že žák nemá zadané téma práci, ani jejího vedoucího určí mu je ředitel školy na návrh třídního učitele.

b) Nová média – ústní zkouška. Skládá se z 25 okruhů, přičemž je hodnoceno zejména kritické myšlení, samostatnost projevu, kultivovanost a schopnost uspořádání myšlenek do celistvého projevu.

c) Technika a technologie – praktická zkouška. Jejím obsahem je praktická ukázka práce – natáčení, postprodukce, náměty (brainstorming s komisí), psaní scénáře, jeho struktury. Případně ve spolupráci s profesionálním esport týmem ukázka schopností v rámci předem určených her, které se žák v průběhu studia učí.

Kontakt pro studium

Email: skola@u2b.cz
Daniel Černý ředitel školy pro youtubery

Časté otázky

Jak dlouhé je studium u vás?

Jedná se o maturitní obor, studium je denní a trvá 4 roky. 

Umožňujete přestup z jiné školy na vaši?

Ano, nicméně posuzujeme adekvátnost uchazeče o přestup k tomuto oboru. Vzhledem k jeho specifikům je třeba dbát na správné zaměření uchazeče, abych do budoucna předešli dalšímu přestupu.

Hlásí se k vám na školu také holky?

Ano, hlásí se k nám jak kluci, tak holky. Procento je o něco nižší, neboť jsme zaměřeni na IT a film, to ale neznamená, že se nehlásí vůbec.

Co všechno je tedy ve školném?

Jak bylo již popsáno výše, jsme škola, která si zakládá na podnikavosti a cestování, odtud přichází hlavní náklad. Pak další služby, jak jsou popsány výše.