Vize školy

Projektová výuka se liší od tradiční výuky tím, že se zaměřuje na praktické použití znalostí a dovedností v konkrétních situacích, namísto na suchou teorii. Studenti se učí řešit problémy v reálném světě, což jim poskytuje příležitost rozvíjet dovednosti, jako jsou týmová spolupráce, kritické myšlení, tvůrčí řešení a komunikace.

Akce a tradice

Kulturní život přispívá ke vzdělání a rozvoji osobnosti. Kultura přináší do života lidí nové myšlenky, přístupy a pohledy na svět. Kulturní akce a události poskytují příležitost ke vzdělávání a rozvoji osobnosti, rozšiřují obzory a podporují kreativitu.

Tradice vytváří základ pro školní kulturu, která podporuje pocit identity a sounáležitosti. Školní tradice mohou pomoci vytvořit silnější a přátelštější prostředí pro studenty, učitele a zaměstnance školy. Tradice jsou významným zdrojem hodnot. Školní tradice propagují hodnoty jako jsou respekt, zodpovědnost, kreativita a spolupráce.

Aktivita studentů

Aktivita studenta není nikdy potlačována. V praxi naší školy je důležitý rozvoj aktivity. Každý máme preferované předměty ve škole, každý máme preferované učitele. Je potřeba zaměřit se na silné stránky a podpořit je, aby škola nebyla jen posezení u stolu, ale aby se z učení stala zábava. 

Projektová výuka

Projektová výuka je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Projekty doprovází studenty v jednotlivých modulech, v praxích a také u maturity. 

Proto je jedním z profilových maturitních předmětů vlastní projekt. Ten poté obhajují před komisí, v níž mají oporu vedoucího práce. Uvádí svůj projekt do kontextu a tvoří plán do budoucnosti. 

Příprava na život

Nejsme jenom škola. Připravujeme na budoucí zaměstnání, ale i na život. Rozvíjíme sociální vazby mezi studenty a jejich okolím. Učíme je vnímat svět jako příležitost.

Kritické myšlení a svoboda slova je základ kvalitního vzdělání. 

Karel DivišPodnikatel